Memoriál ing.Ezechýla

V sobotu 12.9.2020 se v hale TTC MS Brno konal XXX.ročník „Memoriálu ing. Ezechýla“ dvoučlenných družstev.

Vítězství z roku 2019 obhájila dvojice Sokola Židenice David Rotrekl , Dalibor Krejčí. Ve finále porazili 2:1 na zápasy Karla Tůmu (Sokol Rebešovice) a Pavla Tůmu (SK Slatina). Na třetím místě skončili Lukáš Havránek (TJ Brno-Bystrc) s Tomášem Holíkem (SKST Nový Lískovec) a Miroslav Kleinhampl s Michalem Kucínem (TJ Brno-Bystrc). Soutěž útěchy vyhrála Kateřina Šenková a Martin Janeček (SKST Nový Lískovec) před Petrem Zedníkem (Sokol Brno I) s Romanem Zetkou (TJ Brno-Bystrc). Turnaje zúčastnilo 15 dvojic z 8 oddílů.

VH BSST

Pozvánka
na
Valnou hromadu
Brněnského spolku stolního tenisu


Valná hromada BSST se uskuteční dne 30.6.2020 v 18:00 hodin v

restauraci Legenda, Jiráskova 48, Brno.


Program:

 1. zahájení
 2. schválení programu, jednacího řádu
 3. volba pracovních funkcí
 4. zpráva předsedy BSST a odborných komisí
 5. zpráva kontrolní komise
 6. schvalování čerpání rozpočtu za rok 2019
 7. schvalování rozpočtu na rok 2020
 8. diskuse
 9. usnesení
 10. závěr

Delegáti s hlasem rozhodujícím (22):

 • členové výkonného výboru (5)
 • zástupci oddílů a klubů sdružených v BSST (17 – jeden za oddíl/klub)

Radek Ječmínek

předseda VV BSST

1 2 3 4 5 16