Rozhodnutí VV BSST

VV BSST dne 29.11.2020 rozhodl o městských soutěžích.
Všechna utkání soutěží družstev mužů ,staršího žactva a dorostu, která se mají sehrát v termínech 30.11.2020 – 20.12.2020 se odkládají.
Další informace o soutěžích zveřejníme nejpozději v pátek 5.12.2020.

Radek Ječmínek
předseda VV BSST

zpráva č.9

Výtah z usnesení:

Vláda s účinností ode dne 5.10.2020 od 00:00 hodin do dne 18.10.2020 do 23:59 hodin
II. omezuje
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

  1. Nedostatky v ZOU
  2. Přestupy
  3. Změna v adresáři
  4. Akce

1 2 3 4 5 17