valná hromada BSST

VV BSST svolává Valnou hromadu Brněnského spolku stolního tenisu, která se bude konat ve středu 30.6.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Sokola Brno I, Kounicova 20/22, Brno, 4.poschodí.

Program Valné hromady:
1. zahájení
2. schválení programu, jednacího řádu
3. volba pracovních funkcí
4. zprávy předsedy BSST a odborných komisí
5. zpráva kontrolní komise
6. schvalování čerpání rozpočtu za rok 2020
7. schvalování rozpočtu na rok 2021
8. diskuse
9. usnesení
10. závěr

Rozhodnutí VV BSST

VV BSST dne 29.11.2020 rozhodl o městských soutěžích.
Všechna utkání soutěží družstev mužů ,staršího žactva a dorostu, která se mají sehrát v termínech 30.11.2020 – 20.12.2020 se odkládají.
Další informace o soutěžích zveřejníme nejpozději v pátek 5.12.2020.

Radek Ječmínek
předseda VV BSST

zpráva č.9

Výtah z usnesení:

Vláda s účinností ode dne 5.10.2020 od 00:00 hodin do dne 18.10.2020 do 23:59 hodin
II. omezuje
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

  1. Nedostatky v ZOU
  2. Přestupy
  3. Změna v adresáři
  4. Akce

1 2 3 4 16