VH BSST

Pozvánka
na
Valnou hromadu
Brněnského spolku stolního tenisu


Valná hromada BSST se uskuteční dne 30.6.2020 v 18:00 hodin v

restauraci Legenda, Jiráskova 48, Brno.


Program:

 1. zahájení
 2. schválení programu, jednacího řádu
 3. volba pracovních funkcí
 4. zpráva předsedy BSST a odborných komisí
 5. zpráva kontrolní komise
 6. schvalování čerpání rozpočtu za rok 2019
 7. schvalování rozpočtu na rok 2020
 8. diskuse
 9. usnesení
 10. závěr

Delegáti s hlasem rozhodujícím (22):

 • členové výkonného výboru (5)
 • zástupci oddílů a klubů sdružených v BSST (17 – jeden za oddíl/klub)

Radek Ječmínek

předseda VV BSST

ROZHODNUTÍ VV BSST

Věc: Rozhodnutí VV o ukončení městských soutěží BSST

                VV rozhodl následovně:

Na základě prodloužení nouzového stavu na území České republiky a následně na základě dalších opatření, která nezaručují regulérní dohrání všech soutěží řízených BSST, Výkonný výbor Brněnského spolku stolního tenisu rozhodl o ukončení všech městských soutěží řízených BSST ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

Upřesnění VV o konání soutěží řízených BSST

Upřesnění VV o konání soutěží řízených BSST

Na základě vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, a následně na základě vyhlášení karantény na území České republiky, Výkonný výbor BSST upřesňuje rozhodnutí o konání soutěží řízených BSST a dalších akcí následovně:

– odkládají se nesehraná utkání dlouhodobých soutěží řízených BSST do 30.4.2020;

– bude-li epidemiologická situace v ČR k 30.4.2020 příznivá, VV BSST rozhodne nejpozději k 30.4.2020 o termínech sehrání zbývajících utkání dlouhodobých soutěží řízených BSST;

– pokud bude epidemiologická situace k 30.4.2020 nepříznivá, VV rozhodne o dalším postupu u konání soutěží řízených BSST (městské soutěže družstev, turnaje mládeže, Memoriál ing.Ezechýla).

V Brně dne 19.3.2020

Radek Ječmínek

předseda VV BSST                            

koronavir

Vláda ve čtvrtek vyhlásila v České republice kvůli koronaviru nouzový stav.

 

Nouzový stav má trvat 30 dní. Mimo jiné jsou uzavřena všechna sportoviště (venkovní ne). Pro BSST to znamená:

 

a)  utkání dle rozlosování určena na čtvrtek 12.3.2020 – se odehrají

b)  utkání dle rozlosování určena na pátek 13.3.2020   – se odkládají

c)  utkání dle rozlosování určena na termíny:  16.3. – 22.3.2020, 23.3. – 29.3.2020 a         30.3. – 5.4.2020 – se odkládají

d)  bodovací turnaj mladšího a nejmladšího žactva ve Slatině 14.3.2020 se ruší

e)  turnaj „Memoriál ing. Ezechýla“ na Morendě 15.3.2020 se ruší

 

O dalších změnách a opatřeních Vás budeme informovat.

 

 

Radek Ječmínek                                                                    Roman Janda

předseda BSST                                                                      předseda STK

1 2 3 4 5 16