Zpráva č. 3

 • Adresář vedoucích
 • Rozlosování soutěží BSST
 • Přestupy v pravomoci BSST – schválené
 • Městské přebory
 • Městské centrum talentované mládeže
 • BTM BSST
 • Školení rozhodčích licence K
 • Školení vedoucích družstev
 • Přílohy:
  • Rozlosování soutěží družstev mužů
  • Rozpis „Městské centrum talentované mládeže“
  • Rozpis BTM BSST
  • Pozvánka na školení rozhodčích licence K
  • Termínová listina

Zpráva č. 2

Obsah:

 • Převody soutěží a změny
 • Změny v označení družstev
 • Městské soutěže družstev mužů – start list
 • Evidenční seznamy
 • Přihlášky do soutěží
 • Hrací místnosti
 • Přestupy v pravomoci BSST – schválené
 • Dodatečné zařazení do žebříčku
 • Školení rozhodčích licence K
 • Školení vedoucích družstev
1 13 14 15 16