zpráva č.9

Výtah z usnesení:

Vláda s účinností ode dne 5.10.2020 od 00:00 hodin do dne 18.10.2020 do 23:59 hodin
II. omezuje
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

  1. Nedostatky v ZOU
  2. Přestupy
  3. Změna v adresáři
  4. Akce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.