VH BSST

Pozvánka
na
Valnou hromadu
Brněnského spolku stolního tenisu


Valná hromada BSST se uskuteční dne 30.6.2020 v 18:00 hodin v

restauraci Legenda, Jiráskova 48, Brno.


Program:

 1. zahájení
 2. schválení programu, jednacího řádu
 3. volba pracovních funkcí
 4. zpráva předsedy BSST a odborných komisí
 5. zpráva kontrolní komise
 6. schvalování čerpání rozpočtu za rok 2019
 7. schvalování rozpočtu na rok 2020
 8. diskuse
 9. usnesení
 10. závěr

Delegáti s hlasem rozhodujícím (22):

 • členové výkonného výboru (5)
 • zástupci oddílů a klubů sdružených v BSST (17 – jeden za oddíl/klub)

Radek Ječmínek

předseda VV BSST

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.