valná hromada BSST

VV BSST svolává Valnou hromadu Brněnského spolku stolního tenisu, která se bude konat ve středu 30.6.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Sokola Brno I, Kounicova 20/22, Brno, 4.poschodí.

Program Valné hromady:
1. zahájení
2. schválení programu, jednacího řádu
3. volba pracovních funkcí
4. zprávy předsedy BSST a odborných komisí
5. zpráva kontrolní komise
6. schvalování čerpání rozpočtu za rok 2020
7. schvalování rozpočtu na rok 2021
8. diskuse
9. usnesení
10. závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.