zpráva č.9

Výtah z usnesení:

Vláda s účinností ode dne 5.10.2020 od 00:00 hodin do dne 18.10.2020 do 23:59 hodin
II. omezuje
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

  1. Nedostatky v ZOU
  2. Přestupy
  3. Změna v adresáři
  4. Akce

Memoriál ing.Ezechýla

V sobotu 12.9.2020 se v hale TTC MS Brno konal XXX.ročník „Memoriálu ing. Ezechýla“ dvoučlenných družstev.

Vítězství z roku 2019 obhájila dvojice Sokola Židenice David Rotrekl , Dalibor Krejčí. Ve finále porazili 2:1 na zápasy Karla Tůmu (Sokol Rebešovice) a Pavla Tůmu (SK Slatina). Na třetím místě skončili Lukáš Havránek (TJ Brno-Bystrc) s Tomášem Holíkem (SKST Nový Lískovec) a Miroslav Kleinhampl s Michalem Kucínem (TJ Brno-Bystrc). Soutěž útěchy vyhrála Kateřina Šenková a Martin Janeček (SKST Nový Lískovec) před Petrem Zedníkem (Sokol Brno I) s Romanem Zetkou (TJ Brno-Bystrc). Turnaje zúčastnilo 15 dvojic z 8 oddílů.

1 2 3 4 16